Kontingent

Medlemskontingent til Stamsund idrettslag:

Kontingenten må betales av alle før deltageren kan delta på aktiviteter i STILs undergrupper som er fotball, turn og ski.

OBS! I tillegg til kontingenten har undergruppene deltageravgifter (Se undergruppens side)

Konto for innbetaling av kontingenten 45801267061 (Stamsund idrettslag)
Eller VIPS Stamsund Idrettslag 128671:


Kontingenten gjelder fra Årsmøte til årsmøte (årsmøtene avholdes i mars)