Lysløypa

 

Lysløype med STIL

Du finner også Lysløypa på Facebook (klikk her)

Gi støtte til Lysløypa på kto: 4580 12 27 590
Eller VIPS STIL Lysløype 505981


Lysløypa i Stamsund ble bygget på slutten av 70 tallet og har i alle disse årene blitt brukt både sommer og vinter av folk i alle aldersgrupper. På vinteren har det blitt tråkket spor og folk har kunnet gå på ski. Det har vært ei flott lysløpe med en sentral beliggenhet i tilknytning til både boligområde, alpinbakke og en flott fjellkjede med uante turmuligheter. Dette gir mulighet til både korte og litt lengre turer alt etter eget ønske og behov.
 
Lysløypen har et stort potensial som vi ønsker å utnytte så godt som mulig. Vi er derfor fire ildsjeler som har tatt tak i prosjektet under navnet “lysløype med STIL”. Vi har til nå greid å få samlet inn 100 000 kr på “salg” av lysstolper. Alle som har kjøpt sin egen stolpe har støttet lysløypen med 1200 kr og får i gjengjeld et eget skilt på en av stolpene. Alle disse pengene vil gå til innkjøp av nye lysarmatur.
 
I tillegg til kjøp av lys er det lagt ned mange dugnadstimer for å få fjernet store mengder skog og kratt slik at sti og lys bedre kommer frem. Problemet vårt nå er at lysløypen i dag bærer preg av høy slitasje og for lite vedlikehold over tid. Det som en gang var en flott trase er nå for det meste “gjengrodde stier” og store gjørmehull. Det er dessverre sjeldent man kan gå gjennom lysløypen uten å bli våt og gjørmete på beina, selv på sommeren. Dreneringen er dårlig, noe som resulterer i store mengder vann i løypen og i enkelte perioder er det derfor ikke mulig å bruke hele lysløypen. Vi vet at fysisk inaktivitet er fremtidens store helseutfordring, økende inaktivitet gir mange negative konsekvenser, både fysisk, psykisk og sosialt. Man vet imidlertid at gåturer er den aktiviteten flest mennesker gjør. Vi håper og tror derfor at en fungerende og mer tilrettelagt lysløype i Stamsund vil gi alle uansett alder, kjønn, utdanning og økonomi større mulighet for å bli mer fysisk aktiv.
 
Stamsund har fått sin egen innbyggerforening, «Stamsund ve og vel» som blant annet har som mål å gjøre Stamsund til en mer attraktiv plass å bo. De har på dugnad fått bygget en flott gapahuk nede ved Svarholtvannet. Den har blitt et samlingspunkt for barn, unge, voksne og eldre. Her kan man bade, grille, leke, ha sosiale sammenkomster eller bare nyte fin natur. Området er blitt flott og er et område som alle bør ha tilgang til, uansett funksjonsnivå. Slik det er i dag er plassen ikke tilrettelagt for de som har behov for blant annet rollator eller rullestol. I et folkehelseperspektiv vil det være av stor betydning at alle uansett funksjonsnivå skal ha lik mulighet til å bruke lysløypen.
 
Vi har sett at gapahuken har gitt økt aktivitet i marken og vi håper og tror at ved bedre tilrettelegging vil enda flere få gleden av å bruke nærmiljøet sitt til aktivitet og opplevelser. Man må legge til rette for at folk skal kunne gjøre sunne og helsefremmende valg. Det skal være enkelt å velge sunt, også for alle dem som bor i Stamsund. Vi håper derfor at det finnes midler som kan komme oss til gode slik at vår lysløype kan bli det vi ønsker: ei “lysløype med STIL” Vi tenker i første omgang å få ordnet ny trasé fra Ringveien til alpinbakken, ca 1,5 km.

ØNSKER DU/din BEDRIFT Å STØTTE LYSLØYPA? Ta kontakt med oss:

Kontakt:
Leder: Monica E Larsen mob: 90552710 mail: monica.larsen(a)lofotkraft.net
Nestleder: Paul A Andersen
Sekretær/Kasserer: Ann Berit Andersen
Materialsforvalter: Leif Richard Larsen
Styremedlem: Anders Fjelltun
Varamedlem: Jim Grønbeck